ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | elevattica.gr
      
      
Έχουμε τις καλύτερες λύσεις για κάθε είδους ανελκυστήρα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.  
Πάνω από 30 χρόνια προσφέρουμε την ασφαλέστερη κίνηση στην κάθετη μετακίνηση.  
Καλέστε μας τώρα για να μάθετε τις προσφορές μας στην συντήρηση και την εγκατάσταση.
Η εταιρία Elevattica κοντά στον αθλητισμό. Χορηγός των εμφανίσεων της ενόργανης ομάδας του αθλητικού όμιλου Λαγονησίου.
  • Έχουμε τις καλύτερες λύσεις για κάθε είδους ανελκυστήρα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.  
  • Πάνω από 30 χρόνια προσφέρουμε την ασφαλέστερη κίνηση στην κάθετη μετακίνηση.  
  • Καλέστε μας τώρα για να μάθετε τις προσφορές μας στην συντήρηση και την εγκατάσταση.
  • Η εταιρία Elevattica κοντά στον αθλητισμό. Χορηγός των εμφανίσεων της ενόργανης ομάδας του αθλητικού όμιλου Λαγονησίου.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

kleeman
Metron
Gamaris


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Εκτύπωση E-mail

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
Στις 22 Δεκεμβρίου 2008 τέθηκε σε ισχύ η υπ' αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο "Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων". Με αφορμή την παραπάνω δημοσίευση, θα επιχειρήσουμε να ενημερωσούμε τον αναγνώστη σχετικά με τις νέες απαιτήσεις και τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας στον χώρο των ανελκυστήρων.

Παρουσιάζοντας συνοπτικά το ΦΕΚ 2604/Β/2008, παρατηρούμε ότι καταργεί μερικώς ή πλήρως αρκετά προηγούμενα ΦΕΚ και διευκρινιστικές εγκυκλίους, που περιείχαν ασάφειες, ή προκαλούσαν πολλαπλές ερμηνείες επάνω σε ουσιαστικά θέματα (π.χ. απαίτηση σε παλαιούς ανελκυστήρες τοποθέτησης θυρών θαλάμου).

Σύμφωνα με την νομοθεσία, παλαιότερη και νεότερη, καθίσταται υποχρεωτικός ο περιοδικός έλεγχος όλων των ανελκυστήρων και η πιστοποίηση των νέοεγκατεστημένων από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους/κοινοποιημένους φορείς ελέγχου, οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική αρμόδιοτητα.

  • Μια τυπική διαδικασία περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης του κτηρίου αναθέτει σε αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο φορέα ελέγχου την επιθεώρηση του ανελκυστήρα του.
  • Εντοπίζονται από τον φορέα ελέγχου οι μη συμμορφώσεις του επιθεωρούμενου ανελκυστήρα σε σχέση με την προδιαγραφή κατασκευής του, λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένες επιπρόσθετες απαιτήσεις της νομοθεσίας. Οι μη συμμορφώσεις καταγράφονται και γνωστοποιούνται επίσημα και εγγράφως στον διαχειριστή του κτηρίου.
  • Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης του κτηρίου με την σειρά του αναθέτει σε αδειούχο συντηρητή την αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων.
  • Μετά το πέρας της επισκευής, ο φορέας ελέγχου επιβεβαιώνει την ορθή αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων μέσω επανελέγχου.
  • Ο φορέας ελέγχου προχωρά στην έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ.

 
Administrator/Programmer email: nsarafoudis@gmail.com Feel free to contact me.